АКУД Шпанац

Велика чочечка играГеографско порекло: јужна Србија
Музика: Петар Коњовић
Кореограф: Бранко Марковић


Велика чочечка игра је завршна сцена првог чина опере Петра Коњовића „Коштана“ настале по истоименој драми Борисава Станковића. Радња се дешава у Врању, крајем XIX века, непосредно после Ускрса.

Дух старог Врања је приказан кроз музику и песму, које у том оријенталном амбијенту својим несвакидашњим умећем маестро Бранко Марковић кореографски надограђује.