АКУД Шпанац

„Долазак пролећа“ - руске игреГеографско порекло: Русија
Кореограф: Маринко Поповић


Кореографија се састоји из две игре које се у сценско-музичком контексту стапају у једну чврсту целину:

1. Хоравод (Харавод) – најстарији и најраспрострањенији вид руске игре у коме се увек провлачи осећање јединства. Харавод, односно шетња, је извођен и као плес и као духовни обред.
2. Русская пляска (Руска пљаска) – игра свеопштег весеља, задовољства, дружбе и радости коју пре свега одликује импровизациони карактер.

Харавод, Каљинка, Пљаска… донети су на сцену уз одличну атмосферу, добро расположење, акробатику...