АКУД Шпанац

Распоред проба


Академски хор:

понедељком и четвртком
од 20:15 до 22:15
АКУД Шпанац

Ансамбл народне музике:

понедељком и четвртком
од 18:00 до 20:00
АКУД Шпанац

Ансамбл народних игара и песама - извођачки:

понедељком и четвртком
од 20:00 до 22:30
Сала за спорт, рекреацију и културу „Студентски град“

Ансамбл народних игара и песама - припремни:

уторком и петком
од 20:00 до 22:30
Сала за спорт, рекреацију и културу „Студентски град“

Школа фолклора:

средом од 20:00 до 20:45
суботом од 12:00 до 12:45
Сала за спорт, рекреацију и културу „Студентски град“