АКУД Шпанац

Македонско ороГеографско порекло: Македонија
Музика: Алфред Пордес
Кореограф: Бранко Марковић


Кореографија се састоји из два дела: женске игре и мушког ора.

Игре осликавају свакодневни живот, заједништво, срећу али и тугу због "печалбе" као и снажан темперамент становништва фолклорно изразито богатог подручја Македоније.