АКУД Шпанац

Игре из југоисточне СрбијеГеографско порекло: југоисточна Србија
Кореограф: Владимир Спасојевић


Сплет игара под изразитим утицајем традиције бугарског дела становништва ове српске регије. Изузетно динамична и виртуозна музика је обележена снажним пулсом и мноштвом ритмичких образаца пре свега непарног метра (7/8 и 11/8).

Технички веома сложени кораци су спретно уграђени у кореографску целину, коју карактерише смена мушких и женских одсека кроз које, путем надигравања, ове две групе показују своје играчке вештине.