АКУД Шпанац

Грк ЗорбаГеографско порекло: Грчка
Географско порекло: Микис Теодоракис
Кореограф: Милорад Лонић


Стилизована игра по либрету и чувеној истоименој причи.