АКУД Шпанац

Црмнички ороГеографско порекло: Црна Гора
Музика: Борислав Таминџић
Кореограф: Бранко Марковић


Композиција кретњи уз вокалну и инструменталну пратњу која осликава етнографију и карактеристике горштачког народа Црне Горе. Поред игре и песме чује се и звук старог традиционалног инструмента – гусле, као и здравица (говор) којом се изражава захвалност домаћину. Изузетна кореографска поставка уз брилијантно повезивања стила народног карактера, како у музици тако и у игри.